Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

«Παρατυπία στο μάθημα των Γερμανικών πανελλαδικά»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ν.Δ. ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΑΣΗ.
Δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά το ωράριο των γερμανικών για τους αναπληρωτές καθηγητές περιορίζεται σε μειωμένο. Πρόκειται για μια ολοφάνερη αδικία σε βάρος των καθηγητών της γερμανικής γλώσσας, καθώς καταπατάται το δικαίωμά τους στην εργασία και οδηγούνται συνάμα με εκατοντάδες χιλιάδες ...
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων είτε σε μισθούς πείνας είτε στο περιθώριο.
Πάντως μια δημοκρατική Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους ίσα δικαιώματα. Γι’ αυτό το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αποκαταστήσει αυτή τη δυσαρμονία, προσλαμβάνοντας άμεσα αναπληρωτές γερμανικών με πλήρες ωράριο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Παράλληλα, οφείλει να άρει την εγκύκλιο που αφορά την επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας και ορίζει ότι, αν δεν υπάρχει εκπαιδευτικός της μίας γλώσσας, τα τμήματα περνάνε αυτόματα στην άλλη. Έτσι, στην ουσία καταστρατηγείται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής της β΄ ξένης γλώσσας από τους μαθητές.
Όμως, η λέξη Παιδεία έχει τις ρίζες της στο «παιδί», πράγμα που σημαίνει ότι όλοι μας έχουμε χρέος πρώτα να μεριμνούμε για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών μας.