Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-Πρόσκληση σε Επιστημονική Συνάντηση

Η 1η Επιστημονική συνάντηση εργασίας με θέμα «Η πρόληψη και διαχείριση της Ευπάθειας των ηλικιωμένων – Μία σύγχρονη πρόκληση για τον άνθρωπο και την κοινωνία»,που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), στον 2ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα....


Η συνάντηση εργασίας διοργανώνεται από την  Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π.  με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης  της ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης «Advantage»,  ένα έργο που είναι ενταγμένο στις Κοινές Δράσεις του 3ου Προγράμματος Δράσης της Ε.Ε. στον τομέα της Υγείας 2014-2020.

Στην Κοινή Δράση «Advantage» εκπροσωπώντας την Ελλάδα μαζί με την Ε.Ψ.Ε.Π. συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ορθοπεδική Κλινική).

Η συνάντηση εργασίας κυρίως απευθύνεται και αφορά σε:
1. Ιατρούς (κυρίως των ειδικοτήτων παθολογίας, ορθοπεδικής, γενικής ιατρικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής, χειρουργικής, καρδιολογίας, νευρολογίας) και λοιπούς επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας (φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, κα.) που εμπλέκονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με θέματα υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας
2. Διοικητές και διοικητικούς υπευθύνους δομών - οργανισμών υγείας και φορέων χάραξης και εφαρμογής πολιτικής στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης (Υπουργείο Υγείας, ΥΠΕ, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Κ.Υ., Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Δήμοι, ιδιωτικά κέντρα υγείας, κα.)
3. Επιστημονικούς και λοιπούς υπευθύνους δομών φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας της Εκκλησίας, των Δήμων, των νομικών τους Προσώπων και των ιδιωτικών φορέων (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Γηροκομεία, Βοήθεια στο Σπίτι, ΟΚΠΑΠΑ, Κέντρα Κοινότητας, δομές ΜΚΟ, κα.)
4. Υπευθύνους Κέντρων αποκατάστασης (ΦΥΑ, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, λοιπά ιδιωτικά κέντρα)
5. Διοικήσεις Επιστημονικών, επαγγελματικών και λοιπών φορέων και συλλόγων ασθενών και φροντιστών.

Παρακαλούμε για τη συμβολή σας στη δημοσιότητα της επιστημονικής συνάντησης.


Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                    Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
 Κρανάς Παναγιώτης                      Παππάς Ευάγγελος,
                                                           Ψυχίατρος