Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Εννέα (9) προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 65 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και 162 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινοί αναπληρωτές στο...
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Στην περιοχή της Ηπείρου οι προσλήψεις έφτασαν τις εννέα (9), με τις επτά (7) από αυτές να είναι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και οι δύο (2) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 15 έως και τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017. Αναυτικά οι αναπληρωτές στην περιοχή της Ηπείρου είναι οι εξής:
ΚΙΤΣΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ60, Μόρια: 35,8, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Ειδικότητα: ΠΕ60, Μόρια: 2, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΕΣΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ60, Μόρια: 113,557, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 70,767, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΟΥΤΖΑ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 69,4 , Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 68,5, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΥΤΑΝΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 66,033, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 65,9, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 65,8, Αποσπάται: Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 65,833, Αποσπάται: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ειδικότητα: ΠΕ70, Μόρια: 64,467, Αποσπάται: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ