Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με επιταγή κατάρτισης (Voucher)

Σε Γιάννενα και Άρτα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός FUTURE VOICE και το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα ( training voucher) ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντες ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης για τις περιοχές τις Άρτας και των Ιωαννίνων.Ωφελούμενοι είναι οι συμμετέχοντες στο παραπάνω Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε....

θέσεις απασχόλησης & θα έχουν επιλέξει στον ΟΑΕΔ να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.Τα τμήματα της Future Voice και του ΚΕΚ Πρόοδος θα ξεκινήσουν αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου τα τμήματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους που έχουν ξεκινήσει το πτόγραμμα στους Δήμους.Το πρόγραμμα παρέχει:
120 ώρες κατάρτισης
Πιστοποίηση πληροφορικής από τους καλύτερους φορείς ACTA (Τεχν. Αριστοτελείου Παν/μίου) - ECDL
1 φορά την εβδομάδα κατάρτιση
Οι ωφελούμενοι μπορούν ακόμα να δηλώσουν την συμμετοχή τους:
Ιωάννινα: Τηλέφωνο2651020777 - Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα
Άρτα: Τηλέφωνο 2681400037 - Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία)