Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Προσλήψεις τριών ατόμων,στην Τράπεζα Ηπείρου

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του πενταετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου της, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση τριών θέσεων που θα καλύψουν ανάγκες του Δικτύου Καταστημάτων της στο Ν. Ιωαννίνων.Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι τουλάχιστον:

1. Σπουδές επίπεδου T.E.I. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου εξωτερικού,
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Advanced),
3. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ (Γνώση MS Office),
4. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες,
5. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ειδικά σε Τράπεζα,
6. Θα προτιμηθούν μόνιμοι κάτοικοι Νομού Ιωαννίνων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό, μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@epirusbank.gr
Υπηρεσία Προσωπικού