Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εταιρεία ζητάει εργαζόμενες/ους για απασχόληση στο λογιστήριο

Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Ιωάννινα ζητάει εργαζόμενες/ους για απασχόληση στο λογιστήριο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο πανεπιστημίου σχολής με...
οικονομικό προσανατολισμό
Γνώσεις Η/Υ και αγγλικών (επίπεδο ecdl και lower κατ’ ελάχιστον αντίστοιχα)
Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα λήψης αποφάσεων
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (σε περίπτωση αντρών υποψηφίων)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερή εργασία και συνεχές ωράριο εργασίας
Μισθός με βάση τα προσόντα
Δυνατότητα εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστείλουν βιογραφικά στο thesi.logistirio.ioannina@gmail.com