Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΗΠ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Ένωσης γνωστοποιεί ότι αποφάσισε την διενέργεια εκλογών  για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)
Καλεί τα μέλη μας που επιθυμούν, να προσέλθουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και να δηλώσουν επιθυμία για υποψηφιότητα στις προσεχείς ...
εκλογές.
Συγκεκριμένα, έως και την 14 Αυγούστου 2017, παρακαλούνται να δηλώσουν υποψηφιότητα για «Αντιπρόσωποι» στην Ομοσπονδία
Ημερομηνία εκλογών ορίστηκε η 06 Σεπτεμβρίου  2017 ημέρα Τετάρτη
(Τοποθεσία και ακριβής ώρα εκλογών με νεότερη ανακοίνωση της Ένωσης)
Τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο espeep2012@gmail.com ή με γραπτή δήλωσή τους σταμέλη του ΔΣ . Τονίζεται ότι δικαίωμα υποψηφιότητας αλλά και συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

 6937453787Ο Γεν. Γραμματέας

 Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)
6936563126