Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Διακοπή υδροδότησης,λόγω εργασιών σύνδεσης

Την Τετάρτη 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούνε εργασίες σύνδεσης δικτύου για την υδροδότηση του Επισκοπικού με την αντικατάσταση αγωγού στα όρια Επισκοπικού – Αμπελιάς. και θα γίνει διακοπή υδροδότησης του Επισκοπικού από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. καθώς και μεμονωμένες συνδέσεις ιδιωτών από τον κεντρικό αγωγό του ΣΥΔΛΙ μεταξύ Αμπελιάς και Επισκοπικού καθώς και τμήμα του εσωτερικού δικτύου Αμπελειάς προς τον κάμπο κάτω από το νεκροταφείο Αμπελιάς. Στις ανωτέρω περιοχές θα εμφανιστεί μείωση πίεσης στην...
υδροδότηση των κατοίκων και διακοπή. Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.