Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:Σταθμευμένα οχήματα μέσα στο θεατράκι

Την εικόνα που βλέπετε μας έστειλε αναγνώστης μας. Δεν είναι άλλο παρά σταθμευμένα αυτοκίνητα μέσα στον χώρο των παλαιών σφαγείων, στο θεατράκι. Δίπλα ακριβώς το δημοτικό πάρκινγκ με ελεύθερη μάλιστα είσοδο και στάθμευση...Πάλι καλά που δεν μπήκαν μέσα στην αίθουσα του...
θεάτρου....