Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Διαβεβαίωση Γ.Καψάλη ότι κανένα παιδί δεν θα χάσει την ευκαιρία να σπουδάσει για οικονομικούς λόγους

Την διαβεβαίωση ότι κανένα παιδί δεν θα χάσει την ευκαιρία να σπουδάσει για οικονομικούς λόγους, παρείχε σε συνέντευξή του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργος Καψάλης.«Το Πανεπιστήμιο» τόνισε «διαθέτει 950 δωμάτια και σ’ αυτά προστίθενται τα 250 της Εστίας που ανήκει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια ...
Βίου Μάθησης, στο παλιό Πανεπιστήμιο».«Αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες τότε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, θα προχωρήσουμε σε μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία, πράγμα που έγινε και στο παρελθόν» υπογράμμισε ο κύριος Καψάλης.