Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»,ζητά Διευθυντή Εργοστασίου

Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών ζητεί για μόνιμη εργασία, στο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών στη Πεδινή Ιωαννίνων :
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:
Ευθύνη της λειτουργίας του εργοστασίου
Παρακολούθηση και έλεγχος των αποθηκών υλών και ...
υλικών
Προγραμματισμός της παραγωγής σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων
Οργάνωση, έλεγχος και συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
Βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής
Διαχείριση ομάδων παραγωγής
Διοίκηση και ανάπτυξη προσωπικού
Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των χώρων παραγωγής
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους και του προγράμματος παραγωγής
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα – χαρακτηριστικά:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονικής σχολής κατεύθυνσης ζωικής παραγωγής ή μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, μηχανολόγου μηχανικού ή άλλης πολυτεχνικής σχολής
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε οργανωμένη παραγωγή με ιδιαίτερη προτίμηση σε εργοστάσιο ζωοτροφών.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ
Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
Διοικητικές ικανότητες και δυναμική προσωπικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο email: nikoleta.angeli@nitsiakos.gr