Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Νοσοκομείου και συνολικά του τομέα της Υγείας, την βιώνουμε  εργαζόμενοι αλλά και οι ασθενείς καθημερινά στο Νοσοκομείο.
Η έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να λειτουργεί στα όρια του.
Εντατικοποιεί επικίνδυνα την εργασία μας, μας τσακίζει σωματικά ...
και πνευματικά.

Η τραπεζαρία μετά τις τρεις το μεσημέρι  καθώς και τα Σαββατοκύριακα κλείνει. Πέρα από την εντατικοποίηση, συνέπειες υπάρχουν και στη διατροφή των ασθενών η οποία αποτελεί έναν κρίκο στη θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών. Τα προηγούμενα χρόνια μειώθηκε στο μισό η δαπάνη φαγητού για κάθε ασθενή και εξακολουθεί να ισχύει. Επιπλέον συνεχίζεται το απαράδεχτο γεγονός στις δομές όπου φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχικά προβλήματα, η διανομή φαγητού να γίνεται μια φορά την ημέρα.

Σήμερα στην τραπεζαρία εργάζονται:
- 6 τραπεζοκόμοι μόνιμοι που τους οφείλονται 400 ρεπό. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν δύο τραπεζοκόμοι.
- 4 μάγειροι όπου τους οφείλονται 410 ρεπό. Οφείλονται άδειες του 2015 ( 1 ) και του 2016 – 2017
- 3 βοηθοί μαγείρων με 6ωρο, τρεις τραπεζοκόμοι με 8ωρο και πέντε τραπεζοκόμοι με 4ωρο από το συνεργείο, Με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισά δικαιώματα.

Αυτή είναι η πραγματική ¨κανονικότητα¨ που βιώνουν εργαζόμενοι στην τραπεζαρία. Το προσωπικό στην τραπεζαρία, μόνιμοι και συνεργείο δεν φτάνει ούτε για την οριακή λειτουργία της.

Με την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στη τραπεζαρία με ελαστικές σχέσεις κι όχι με σταθερή και μόνιμη δουλειά, δεν φτάνει να αντιμετωπίσει στο ελάχιστο το πρόβλημα.

Ζητάμε οι συνάδελφοι που για πέντε χρόνια εργάζονται από το ιδιωτικό συνεργείο στην τραπεζαρία να συνεχίσουν να εργάζονται στο Νοσοκομείο με σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα. Από την κατάσταση που περιγράψαμε αποδεικνύει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι απαραίτητοι για την οριακή και αξιοπρεπή λειτουργία της τραπεζαρίας.
Αυτοί είναι η επιστροφή στην κανονικότητα για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς. Σταθερή δουλειά, χωρίς μεσίτες εργολάβους. Δουλειά με δικαιώματα, με ρεπό και άδειες.


                                                               ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ