Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΑΡΤΑ-Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης πιστοποίησης Πληροφορικής

Το νέο πρόγραμμα που υλοποιείται στη σχολή μας στην Άρτα είναι ήδη ενεργό και χωρίς περιορισμούς!
Περιλαμβάνει:
➡Δωρεάν την εκπαίδευση Πληροφορικής!
➡Δωρεάν την εξάσκηση και τα ...τ
εστ στο εργαστήριο!
➡Δωρεάν το εκπαιδευτικό υλικό!
➡Ο εκπαιδευόμενος πληρώνει μόνο τα εξέταστρα για την απόκτηση της Πιστοποίησης ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Παν/μίου (ΑΣΕΠ - Εξωτερικό)
Θέσεις: 50 άτομα
Περισσότερα για την πιστοποίηση: http://bit.ly/2vdQpuu
Περιφερειακή Οδός Άρτας - Δίπλα στην εφορία
☎ 2681 4000 37
www.futurevoice.edu.gr