Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας στο Μέτσοβο

Tο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημοσιοποιεί τις προσκλήσεις των δυο θερινών σχολείων που οργανώνει με θέμα τη Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας στο Μέτσοβο (20-25 Αυγούστου 2017).
Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας...

Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2017
Αίτηση: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2017/Application-Form

Η Διευθύντρια
Αναστασία Ζήση
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου