Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 04 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού , Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.
2.Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» Δήμου Σουλίου.