Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων θα είναι ανοιχτός την Πέμπτη 17-08-2017 για την χορήγηση των πιστοποιητικών εγγραφής των ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο

Όσων αφορά την κατάθεση αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων Π.Ε ιατρών στις ΤΟΜΥ, ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων, μετά από συνεννόηση με την πρόεδρο κ. Τσιάρα, θα είναι ανοιχτός την Πέμπτη  17-08-2017 για την χορήγηση των πιστοποιητικών  εγγραφής των ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο.
Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση του ενδιαφερόμενου ...
ιατρού.  

 
                                                                            Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ