Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

13η επέτειος λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Ο συνδετικός κρίκος δύο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας

Με την ευκαιρία της 13ης επετείου λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (12.08.2017), το
Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) έκανε την εξής δήλωση.
Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με τη λειτουργία της προκάλεσε μια σειρά σημαντικών επιδράσεων στην
επικοινωνία των περιοχών που συνδέει, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής :
 Προκάλεσε από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 1.200.000 πρόσθετες διελεύσεις (αύξηση 53%),...

καταργώντας οριστικά τις συνθήκες συγκοινωνιακού και κοινωνικού αποκλεισμού που
προϋπήρχαν, αποδεικνύοντας de facto την κοινωνική –πάνω από όλα- αναγκαιότητα της
κατασκευής της. Η πρόσθετη αυτή κινητικότητα αφορά κυρίως λόγους μετακίνησης
συνδεόμενους με την εργασία, την υγεία και την εκπαίδευση.
 Συνέβαλε στην τόνωση της τουριστικής κίνησης, της βόρειας κυρίως πλευράς, και τη συχνότερη
επικοινωνία των κατοίκων των γύρω περιοχών προσδίδοντας νέα ώθηση και εμπλουτίζοντας τις
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις των συνδεόμενων περιοχών.
 Οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στις χρήσεις γης, προκαλώντας την περίοδο 2000-2010
μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων της βόρειας περιοχής και μεγάλες αυξήσεις στις
τιμές των οικοπέδων, δίνοντας πρόσθετη αξία και επενδυτική ώθηση σε μια περιοχή που
προηγούμενα ήταν υποβαθμισμένη.
 Αποτελεί συνδετικό κρίκο δύο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας , της Ιόνιας και της
Ολυμπίας Οδού. Ήδη με την ολοκλήρωση της κατασκευής των δυο αυτών αξόνων, η Γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου αναβαθμίζεται και θα παίξει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της
Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, που ήταν επί σειρά ετών συγκοινωνιακά και κοινωνικά
αποκλεισμένες, με την υπόλοιπη χώρα. Η απόσταση Ιωάννινα-Αθήνα καλύπτεται πλέον σε 3,5
ώρες, χρόνος που αντιστοιχεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ανάλογες αποστάσεις.
 Η Γέφυρα δημιούργησε ευνοϊκές ανταγωνιστικές συνθήκες στη διέλευση του στενού Ρίου-
Αντιρρίου προσφέροντας στους χρήστες δυο εναλλακτικές επιλογές. Από την εξέλιξη αυτή
προκλήθηκε μια συνολική οικονομική ωφέλεια για τους οδηγούς που εκτιμάται σε 400 εκατ.
ευρώ περίπου μέχρι σήμερα, ενώ μια πρόσθετη ωφέλεια άνω του 1 δις ευρώ προβλέπεται ότι
θα αποκομίσουν οι χρήστες την περίοδο 2017-2032.
 Πέραν όλων των άλλων, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί σήμερα το εμβληματικό, μεγάλο
συγκοινωνιακό έργο της Δυτικής Ελλάδας και λόγω της μοναδικής αισθητικής του και της υψηλής
τεχνολογικής του στάθμης, προβάλλεται ως ένα μοναδικό, αντιπροσωπευτικό στοιχείο
αναφοράς από τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις
τους, προσδίδοντας στην περιοχή μια πρόσθετη άυλη αξία και προοπτική.
 Το ΠΟΑΔΕΠ μελετά και αναλύει τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις των μεγάλων
συγκοινωνιακών έργων στην περιφέρεια, αλλά και στο σύνολο της χώρας. Στην εμβέλεια της
ερευνητικής του δράσης περιλαμβάνονται τα έργα της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, της Ολυμπίας
Οδού, της Ιόνιας Οδού και της Μορέας. Το συνολικό οδικό δίκτυο εμβέλειας του ξεπερνά τα 850
χιλιόμετρα σύγχρονων αυτοκινητόδρομων της χώρας, που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό
δίκτυο Οδικών αξόνων.