Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Σύμβουλο εξωτερικών πωλήσεων αναζητά η Würth

Η εταιρεία Würth Hellas S.A. που δραστηριοποιείται στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση, αναζητά για την περιοχή της Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, Σύμβουλο εξωτερικών πωλήσεων. Ο υποψήφιος θα έχει ως καθήκοντα: 1) τη διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 2) την αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του...
πελατολογίου, 3) τη διερεύνηση των αναγκών των πελατών και προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, 4) την είσπραξη των οφειλών των πελατών για παραγγελίες που έχουν παραδοθεί, 5) τη συνεχή υποστήριξη των πελατών μετά την παραλαβή των προϊόντων (After Sales) και 6) την παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού. Η εταιρεία προσφέρει: α) ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών που περιλαμβάνει σταθερές αποδοχές, bonus και προμήθεια, β) προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον, γ) συνεχή εκπαίδευση στη γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πωλήσεων, δ) εταιρικό αυτοκίνητο, ε) εταιρική τηλεφωνική σύνδεση και στ) πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 1) Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Τεχνικού Επαγγέλματος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν), 2) Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Excel, Outlook, Word), 3) Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση περιοδεύοντα πωλητή, 4) Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο, 5) Κάτοχος διπλώματος επιβατικού αυτοκινήτου και 6) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους. Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση πρληψης κάντε κλικ ΕΔΩ