Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η Intersport αναζητά Εκπρόσωπο Πωλήσεων

Η Intersport Athletics, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Fourlis αναζητά για το κατάστημά τη στα Ιωάννινα, Εκπρόσωπο Πωλήσεων (κωδ. SR_Ioannina 17) για να εργαστεί με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν ποιοτική και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών, πώληση προϊόντων και προετοιμασία των προϊόντων προς πώληση στο κατάστημα. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και ικανότητες για τη θέση:
1) Υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για τον χώρο των πωλήσεων, 2) Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική συνεργασία για την επίτευξη αποτελεσμάτων, 3) Ευχέρεια προφορικής επικοινωνίας, 4) Πειστικότητα πώλησης, 5) Αυτό-υποκίνηση, 6) Δέσμευση για το αποτέλεσμα και 6) Ευχάριστη και αξιοπρεπή παρουσία. Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα είναι: α) Απαραίτητο επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιθυμητό επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατά προτίμηση Τ.Ε.Φ.Α.Α, β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δ) Επιθυμητή ενασχόληση σε οποιοδήποτε επίπεδο (ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό) με τον αθλητισμό, ε) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο θα εκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη και στ) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους. Η Εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης και ζωντανό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δική σας αίτηση, κάντε κλικ ΕΔΩ