Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Αίτημα της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τις κατασχέσεις λογαριασμών πολιτών

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων
 Ο Δήμος  Αρταίων στις 27-6-2017 έδωσε εντολή στις πέντε (5) τράπεζες που υπάρχουν στην πόλη μας, να κατάσχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς 722 συμπολιτών μας για οφειλές τους  προς τον Δήμο Αρταίων  (κυρίως κλήσεις από παράνομη στάθμευση κ.α). Η κατάσχεση αυτή έγινε βάσει των διατάξεων του αρθ. 167 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 30 και επομ. του Ν.356/1974. Η επιλογή εκ ...
μέρους της Δημοτικής Αρχής για μια τέτοια ενέργεια,  απροειδοποίητα, μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία,  αλλά και μια χρονική περίοδο όπου συσσωρεύονται πλείστες φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις των πολιτών κι ενώ έχει εξαγγελθεί ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει πολλές ελαφρύνσεις  για την εξόφληση χρεών  δημοτών προς τους  ΟΤΑ, αποδεικνύει την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και την αναλγησία της παρούσας Δημοτικής Αρχής.
Επειδή θεωρούμε ότι η εντολή αναγκαστικής κατάσχεσης των συμπολιτών μας πρέπει να ανακληθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη του 10μέρου, που προβλέπει το άρθρο 30Α   του Ν.356/74 κι επειδή τόσο το θέμα αυτό, όσο και οι χρονικοί περιορισμοί που ορίζει ο Νόμος είναι ασφυκτικοί, άρα δικαιολογείται και το «κατ΄επέιγον» την υπόθεσης
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 Ζητούμε την άμεση σύγκληση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη συνεδρίασή του για το παραπάνω θέμα, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 76 παρ. 2 του Ν.3852/2010, καθόσον εκπροσωπούμε ήδη των ένα τρίτο (1/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της  έκτης (6ης) μέρας από την υποβολή της παρούσας.
Ως  μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ζητούμε να είναι: «Ενημέρωση σχετικά με την ενέργεια των αναγκαστικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών πολιτών από τον Δήμο Αρταίων και λήψη απόφασης για την ανάκλησή της».-
Αρτα, 5-7-2017
Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Στασινός Πάυλος
Παπαλέξης Ιωάννης
Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
Παπαϊωάννου Κώστας
Παπαμιχαήλ Κων/νος
Κοσμάς Ηλίας
Ντέμσια Αικατερίνη
Ζυγουβέλης Παναγιώτης
Μητρογιώργου Βίκυ
Βλάρας Γρηγόριος
Κατσαντούλα Αναστασία
Παπακίτσος Στέφανος
Ξυλογιάννης  Άγγελος
Πετανίτης Δημήτριος