Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,στο Πανεπιστήμιο

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Γεώργιος Καψάλης, υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα. Είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βασικούς άξονες την...
αμοιβαία συνεργασία σε τομείς της έρευνας και της διδασκαλίας. Οι δύο Πρυτάνεις είχαν μία εγκάρδια συνομιλία και συζήτησαν θέματα που απασχολούν τα δύο Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και για τα οποία θα μπορούσαν να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη τιμή και χαρά.