Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

ΠΡΕΒΕΖΑ-Επίσκεψη του Συλλόγου ΑΜΕΑ "Ελπίδα" στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ

Τον Πρόεδρο και τη Διεύθυνση της ΔΕΥΑΠ επισκέφθηκαν μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου "Ελπίδα". Ως γνωστό η ΔΕΥΑΠ παρέχει έκπτωση στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 75% και άνω.Το Δ.Σ. του Συλλόγου, ζήτησε από τη ΔΕΥΑΠ τη μείωση του παραπάνω ποσοστού με σκοπό να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.Από...
πλευράς ΔΕΥΑΠ, o Πρόεδρος κ. Δημήτρης Αυδίκος τόνισε, ότι το αίτημα είναι κατανοητό και δίκαιο και επιφυλάχθηκε μέχρι την έγκριση του τιμολογίου παρεχομένων υπηρεσιών
της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2018 να επιληφθεί του θέματος.