Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Σύνδεσμος Περιπτεριούχων Ιωαννίνων:Κατανομή Αξιωμάτων για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύνδεσμος Περιπτεριούχων Ιωαννίνων,  μετά από τις εκλογές του στις 5 Ιουλίου 2017, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μετά από μυστική ψηφοφορία η κατανομή αξιωμάτων είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                         Σίνδρος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :                Γιαννακός Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :                  Σιαπλαούρας Λάμπρος ...

ΤΑΜΙΑΣ :                              Ντούτσης Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ :    Χήρας Θεόδωρος


Για το Δ.Σ.