Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων,στον κόμβο της πλατείας Ομήρου

Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί του τμήματος του κόμβου της πλατείας Ομήρου (από την οδό Σουλίου ως την οδό Δόμπολη), της οδού Άρη Βελουχιώτη – σε τμήμα 100 μέτρων από τον κόμβο της πλατείας Ομήρου και της οδούς Ελπινίκης και Αποστόλου Μπίτη θα ισχύσουν από...
31 Ιουλίου ως και 6 Αυγούστου καθώς θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης και επισκευής του οδοστρώματος. Η κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω εργοταξιακής σήμανσης