Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Σήμερα Δευτέρα δέκα (10) του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ώρα 15.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 5ης/29-5-2017 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ. Διορισμός συγγενικού ατόμου αιρετού που απεβίωσε κατά την διάρκεια της ενάσκησης των...
καθηκόντων του. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2017. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου. Συζήτηση σχετικά με ζητήματα Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.