Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Άρχισε η εξόφληση των οφειλών στους εκπαιδευτές των δημόσιων ΙΕΚ

Νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, ξεκίνησε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τη διαδικασία πληρωμής των εκπαιδευτών στα δημόσια ΙΕΚ για το Α’ εξάμηνο του 2017 (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2017). Σύμφωνα με την ανακοίνωση που...
εκδόθηκε, οι εκπαιδευτές με ΤΠΥ παρακαλούνται να προσκομίσουν άμεσα τα τιμολόγια και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους.