Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Συνεδριάζε σήμερα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 24-07-2017, και ώρα 19.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ
1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών, βάσει του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 για σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικών με την καθαριότητα....

2. Σύναψη νέων συμβάσεων στην υπηρεσία καθαριότητας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/17.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
3. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ 543 στην περιοχή Ζευγάρια Δήμου Ιωαννιτών.
4. Εκδίκαση ένστασης κατά της αριθμ. 3/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπου στο ΟΤ262 και του παλιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο ΟΤ 94Α.
5. Τροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ 51 του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτών. (ΕΠΖ 63/2017)
6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, ΟΤ 151α και 151β. (ΕΠΖ 62/2017)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Θεοδωρίκα Ανδρονίκης στην κενωθείσα θέση επί της οδού Αρχ. Μακαρίου (έμπροσθεν ΚΕΠΑΒΙ) της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή δέντρου επί της οδού μεταξύ των ΟΤ Γ264-Γ264ΚΧ στη Δ.Κ. Ανατολής της Δ.Ε. Ανατολής.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή  δένδρου επί της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 40 – 39 (πλατεία Πολυτέκνων) στην περιοχή των Καρδαμιτσίων στα Ιωάννινα.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας δημοτικού νεκροταφείου Αγίου Νικολάου Κοπάνων.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 5 του Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση πινακίδων στη Δ.Κ. Ανατολής».
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΖΩΗ ΕΠΕ» για τοποθέτηση πινακίδων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
13. Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Κατέρη Στέφανου του Χρήστου.
Εισηγητής: κ. Ν. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
14. Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Παπαδοπούλου Αναστασία του Ευθυμίου.
Εισηγητής: κ. Ν. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
15. Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Λεβέντη Λεμονιά του Λάμπρου.
Εισηγητής: κ. Ν. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
16. Διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00 € για στοχευμένη παρουσία - προβολή των Ιωαννίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmediapresence). (Κ.Α. 00.6431.001).
Εισηγητής: κ. Ν. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
17. Διάθεση πίστωσης ποσού 51.993,20€ για δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού «Ιωάννινα» στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων. (Κ.Α. 70.02.6474.001).
Εισηγητής: κ. Ν. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
18. Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγήτρια: κ. Β. Μέγα, Αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
19.  Eγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών ως Επικεφαλής εταίρου για την  υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Χρηματοδοτικoύ Μηχανισμoύ: EEA GRANTS  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ)) – NORWAY GRANTS με τίτλο URBAN JOB COMMANDOS - Fighting Unemployment.
20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της «Ανάπλασης Πλατείας Πύρρου» ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για διεξαγωγή «Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων Ανάπλασης Πλατείας Πύρρου».
21. Αποδοχή της υπ. αριθμ. πρωτ: 8201-13/07/2017 απόφασης ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Πράξης: «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5001678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.500.000,00€.
22.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της πράξης: «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για διεξαγωγή «Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων: Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων».
23. Συμμετοχικός προϋπολογισμός  στον Δήμο Ιωαννιτών.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
24. Δωρεάν Παραχώρηση έκτασης  στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων), για το έργο «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)  Ιωαννιτών»
25. Έγκριση επιστροφής ποσού 829,30 ευρώ στην Τράπεζα Ελλάδος  και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κρατικός παιδικός σταθμός στο Βοτανικό του Δήμου Ιωαννιτών» (Ε.Π.Θ-ΣΤ-Η 2007-2013 )
26. Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων.
27. Διαγραφή οφειλών από χρήση Κοινοχρήστου χώρου.
28. Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ ποσού 3.516,04€.
29. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών.
30. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας στο Πνευματικό Κέντρο της Τοπικής  Κοινότητας Λιγκιάδων  στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων.
31. Διαγραφή οφειλής από κατασκευή πεζοδρομίου
32. Έγκριση διενέργειας των προμηθειών:
i. «Προμήθεια γραφικής ύλης, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, προμήθεια αναλωσίμων για fax».
ii. «Προμήθεια ανατυπώσεων, προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων»,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (Άρθρο 86 Ν. 4412/2016).
33. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη δραστηριοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών.
34. Διαγραφή οφειλών.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
35. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος
36. Έγκριση της υπ. αριθ.139/16-06-2017 απόφασης με θέμα: «Απολογισμός έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωανιτών».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος
37. Έγκριση της αριθ. 146/28-06-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων)».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος    
38. Έγκριση της αριθ. 18/ 2016 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.) με θέμα: «Ισολογισμός ΔΕΠΕΙ 2016».                                                    
Εισηγητής: κ. Κων/νος Λαόσογλου, Πρόεδρος
39. Έγκριση της αριθ. 55/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» με θέμα: «Αναμόρφωση 4η Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
40. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την παράσταση στην Έκτακτη Γενική συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).
Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος


ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγήτρια : κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος
41. Λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων σχολικού έτους 2017-2018


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος
42. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του                     Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθμιση και λειτουργία του Υφισταμένου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρωεκπομπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ», του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».
43. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Λειτουργία  πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 18.928 (ήτοι 126 ισοδύναμα) πατρογονικών ορνίθων, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ. Κ. Δροσοχωρίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».
44. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Λειτουργία  πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ. Κ.  Αμπελιάς, Δ. Ιωαννιτών».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ. Δ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος
45. Απόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
46. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
47. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση γηπέδου 9Χ9 στο αθλητικό κέντρο Περάματος Γεώργιος Πρίσκας’’
48. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Ιωαννιτών»
49. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση των υδροδυναμικών συνθηκών και των παραμέτρων σχεδιασμού στο παραλίμνιο αστικό μέτωπο»
50. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην περιοχή κατασκευής του έργου: ’’6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου στην Τ.Κ. Νεοχωρόπουλου της Δ.Ε. Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων/150 μαθητών (Πρ. Σύμβ. Α.Π. Θεσ/κης & Δ. Ιωαννιτών)»
51. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στον Οικισμό Λυκοστόμου»
52. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε όλα τα Τ.Δ. του Δήμου»
53. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης δικτύου Δ.Ε. Ανατολής»
54. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση Εσωτερικής Οδοποιϊας στον Οικισμό Ανατολής»
55. Ορισμός επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς»
56. Ορισμός επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου παλιού Δημοτικού Σχολείου και Κοινοχρήστων Χώρων εντός Οικισμού Χαροκοπίου»
57. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου»
58. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής στη Δ.Ε. Παμβώτιδος»
59. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων. Βελτίωση προσβασιμότητας»
60. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οριοθέτηση δημοτικών εκτάσεων στο αγρόκτημα Κατσικά Δ.Ε. Παμβώτιδας»
61. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου»
62. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής»
63. Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».
64. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON – PANAFON A.E. (Πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
65. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON – PANAFON A.E. (Πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
66. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ. για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννιτών κατά το σχολικό έτος 2017-18.
67. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Ιωαννιτών.
68. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Β. Μέγα στην Κρήτη για τη συμμετοχή της στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών 7 -10 Σεπτέμβρη 2017 στα Χανιά.
69. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη Αγία Νάπα της Κύπρου για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 33ου Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.