Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίου

Μέχρι σήμερα Παρασκευή, 14 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρεται για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Όπως τονίζεται ρητά και κατηγορηματικά από το υπουργείο Παιδείας, η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την ...
παρέλευσή της δεν θα υπάρχει η δυνατότητα οριστικοποίησης. Κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι τελικές επιλογές των σχολών και των τμημάτων, ο αριθμός τους και η ταξινόμησή τους σε σειρά είναι παράγοντες που θα καθορίσουν το εάν ο κάθε ο υποψήφιος θα αξιοποιήσει στο βέλτιστο τα μόρια που έχει αποκτήσει.