Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Διεθνήςαγώνα Ρόλλερσκι,στο Μέτσοβο

Ο ΕΟΣ Μετσόβου προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδος και Διεθνή αγώνα Ρόλλερσκι (FIS) µε την ονοµασία ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΕΝ,Π–Κ και ΠΑΜ-ΠΑΓ Ρόλλερσκι τις 1-3 Σεπτεµβρίου 2017 στo Μέτσοβο, σύµφωνα µε το επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα Β.Α. της ΕΟΧΑ και της FIS.
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (h) - ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Παρασκευἠ 01.09.2017, 17:30, Ανάβαση ....
6 χλµ ΕΤ, οµαδική εκκίνηση, ΑΓ
Σάββατο 02.09.2017, 17:30, 3,7 χλµ ΕΤ, οµαδική εκκίνηση, ΑΓ-ΠΚ
Κυριακή 03.09.2017, 10:00, 10 χλµ ΕΤ οµαδική εκκίνηση Α
5 χλµ ΕΤ οµαδική εκκίνηση Γ,ΠΚ
1,5 χλµ ΕΤ οµαδική εκκίνηση ΠΑΜ ΠΑΓ
2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 01.09.17: Επ Ο. Μετσόβου Ανηλίου, Εκκίνηση: Γέφυρα Μετσοβίτικου Ποταµού,Tερµατισµός:
Σταθµός Αποχιονισµού Μετσόβου
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ 02 & 03.09.17: Ε.Ο. Μετσόβου Γρεβενών, Θέση Βλάχα
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθλητές-σωµατεία µέλη της ΕΟΧΑ, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της ΕΟΧΑ και τους ΚΑΧ.
4. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΏΝ
Οι αρχηγοί αποστολών υποχρεούνται να προσκοµίσουν στη γραµµατεία τα δελτία υγείας, και την εξουσιοδότηση τους.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι Τετάρτη 30.08.17 στον ΕΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, email: eosmetsovou@gmail.com και στον χρονοµέτρη της
ΕΟΧΑ, email: eoxtimekeeper@gmail.com.
Η δήλωση θα πρέπει να γίνει στο έντυπο της ΕΟΧΑ και να περιλαµβάνει ονοµατεπώνυµο αθλητών, κωδικό ΕΟΧΑ, έτος
γεννήσεως.
6. ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ
Παρασκευή 01.09.2017, ώρα 14:00, Ξενοδοχείο Βικτώρια
Σάββατο 02.09.2017, ώρα 14:00, Ξενοδοχείο Βικτώρια
7. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
Παρασκευἠ 01.09.2017, 17:00-17:25
Σάββατο 02.09.2017, 17:00-17:25
Κυριακή 03.09.2017, 09:30-09:55
8. ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ (Με ευθύνη των σωµατείων)
Παρασκευἠ 01.09.2017, 10:00-11:00 π.µ.
Σάββατο 02.09.2017, 10:00-11:00 π.µ.
Κυριακή 03.09.2017, 08:30-09:30 π.µ.
9. ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
Στους έξι πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεµηθούν διπλώµατα, στους τρείς πρώτους µετάλλια και στους
πρώτους κύπελλα. Στην κατηγορίες Παµπαίδων-Παγκορασίδων θα απονεµηθούν µετάλλια σε όλους τους συµµετέχο-
ντες. Η τελετή απονοµής θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 03.09.17 στην κεντρική πλατεία Μετσόβου και ώρα
13:30.