Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

«Ευχαριστήριο στον πρόεδρο Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Ιωαννίνων»

Σήμερα Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, ο πρόεδρος του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Ιωαννίνων κ.
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων και
γνωστοποίησε την πρόθεση για συνέχιση της παροχής δωρεάν μετακίνησης του προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας από το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ιωαννίνων παρά το γεγονός της μη
καταβολής του σχετικού κονδυλίου από το αρμόδιο Υπουργείο....

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, τον ευχαριστούμε δημόσια για την
πρωτοβουλία αυτή και διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας, ότι θα πράξουμε το καλύτερο
σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ε.Α.Υ.Ι ΕΝ.ΑΞ.Α.ΗΠ
Κωνσταντίνος ΚΙΤΣΙΟΣ Θεόδωρος ΚΟΛΙΟΠΑΝ