Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Για πρώτη φορά,γυναίκα Διευθύντρια στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς!

Με απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλατζής, η εκπαιδευτικός Ελένη Καλύβα (ειδικότητα ΠΕ01 & ΠΕ02) τοποθετήθηκε νέα διευθύντρια στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς. Είναι η πρώτη γυναίκα διευθύντρια σε μια...
ανδροκρατούμενη εκπαιδευτική δομή, όπως είναι το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς, όπου όδεν υπάρχουν γυναίκες που να φοιτούν εκεί. Η τοποθέτηση ισχύσει από την 1/8/2017 και διαρκεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.