Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Σάλσα για ρεκόρ Γκίνες στην πλατεία των Ιωαννίνων

Μικροί και μεγάλοι χορευτές,διεκδίκησαν  μια θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες,χορεύοντας  στην Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων salsa.Την όλη προσππάθεια,διοργάνωσαν το Πνευματικό Κέντρο και οι ...
σχολές χορού Danza Fuerte και Χοροκίνηση Suerte.