Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΛΕΥΚΑΔΑ-Από το ξενοδοχείο Adriatica στη Νικιάνα, ζητείτε κοπέλα για εργασία σε pool bar

Από το ξενοδοχείο Adriatica στη Νικιάνα, ζητείτε κοπέλα για εργασία σε pool bar με προϋπηρεσία για απασχόληση Ιούλιο ,Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ωράριο εργασίας 15.00-23.00 καθημερινά. Παρέχονται:
-δωρεάν διαμονή
- 900 € μισθός
 -και ...
ασφάλιση
Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο : 6974.074.362 (κ. Νίκος )