Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

«Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Π.Ε Θεσπρωτίας για το έτος 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Π.Ε Θεσπρωτίας για το έτος 2017»
Χαρακτηρίζουµε:
1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύµβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα
της ∆.Κ Ηγουµενίτσας - Τ.Κ Πλαταριάς - ∆.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , κατάλληλα για κολύµβηση
 2. Τα θαλασσινά νερά  - Των λιµένων και µόνιµων αγκυροβολίων - Των εκβολών του ποταµού ...
Καλαµά 100 µ. εκατέρωθεν - Της θαλάσσιας περιοχής ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο  Πλαταριάς και 200 µ εκατέρωθεν ακατάλληλα για κολύμβηση. .