Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Μία (1) θέση ΤΕ Γραμματέων στο Ειρηνοδικείο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 8Κ/2017 για 186 θέσεις Γραμματέων και Επιμελητών στα Δικαστήρια

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται ήδη η υπ' αρίθμ.: 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και...
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Στα Γιάννενα υπάρχει μία (1) θέση στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, όπου θα προσληφθεί ένας ΤΕ Γραμματέας. Διαβάστε τη σχετική προκήρυξη, κάνοντας κλικ ΕΔΩ