Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΑΡΤΑ - Προκήρυξη πρόσληψης 176 εργαζομένων στο Δήμο

Για πληροφορίες σχετικά  την αίτηση και τη διαδικασία για την υποβολή της, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2681400037

Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουλίου στις 12:00 (το μεσημέρι) για ενδιαφερόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για 176 θέσεων πλήρους απασχόλησης, στο Δήμο Αρταίων, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β’ κύκλος) του ΟΑΕΔ σε 17 δήμους-θύλακες υψηλής ανεργίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο...
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 8/2017 και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4) Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών (βλέπε επισήμανση 8) 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
6) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:
α) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
β) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας των συζύγων των ωφελούμενων ανέργων έως 60 μήνες.
γ) Η αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
δ) Το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
ε) Η ηλικία.
στ) Ο αριθμός ανήλικων τέκνων.
ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
η) Η εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
θ) Η ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εισόδηματος».
Αναλυτικά οι θέσεις στο Δήμο Αρταίων είναι οι εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 13
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 12
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ , ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ:, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ:1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 20
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ: 15
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ: 20
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ: 6
Για Πληροφορίες για την αίτηση και τη διαδικασία για την υποβολή της μπορείτε να καλέσετε και τι ΚΔΒΜ 2 Future Voice παράρτημα ΆρταςΤ.2681 4000 37 - Περιφερειακή Οδός Άρτας - Δίπλα στην εφορία