Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Παρουσίαση του Προγράμματος: «HORIZON 2020 ERA-Mobilcar - ERA Mobility and Researchers Career Days»

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Euraxess Services Centre σε προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: «Παρουσίαση Προγράμματος «HORIZON 2020 ERA-Mobilcar - ERA Mobility and Researchers Career Days», η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος HORIZON 2020 ERA-Mobilcar. Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής του...
επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας στο εξωτερικό (brain drain). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ώρα 12.00 -14.00. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη ευκαιριών καριέρας για νέους επιστήμονες και ερευνητές καθώς και η ανάδειξη τοπικών, περιφερειακών και εθνικών παραγόντων που μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της επιλογής ενός νέου επιστήμονα να παραμείνει στη χώρα. Θα συζητηθούν θέματα όπως οι ευκαιρίες καριέρας που εμφανίζονται στο χώρο της Βιομηχανίας και της Ψηφιακής Καινοτομίας καθώς και η επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας των νέων επιστημόνων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, στους οποίους μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας για θέματα καριέρας. Αν είστε Ερευνητικό Κέντρο/ Επιχείρηση/Φορέας δηλώστε συμμετοχή για την εκδήλωση στις 3 Ιουλίου 2017 στο ακόλουθο link: goo.gl/uVj6rp Αν είστε απόφοιτος, μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, κάτοχος μεταπτυχιακού, υποψήφιος-α διδάκτωρ, κάτοχος διδακτορικού δηλώστε συμμετοχή για την εκδήλωση στις 3 Ιουλίου 2017 στο ακόλουθο link: goo.gl/DMXCKk Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο τηλ.: 26510-07278,08454.