Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Πλήρης και έγκαιρη η οριοθέτηση οικισμών στο Ζαγόρι για τους δασικούς χάρτες

Από τις 3 Ιουνίου 2017 έχει ολοκληρωθεί στο Δήμο Ζαγορίου η διαδικασία αποτύπωσης  και υποβολής στο Κτηματολόγιο των ορίων των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα θέμα καθυστέρησης ή μη ανταπόκρισης, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Ζαγορίου, μαζί με ...
άλλους 4 στο νομό Ιωαννίνων και άλλους 50 στη χώρα.Η αρχική προθεσμία για την αποτύπωση και υποβολή των σχεδίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, από τους ΟΤΑ στο Κτηματολόγιο, ήταν η 12η Ιουνίου, ωστόσο δίνεται παράταση από το Υπουργείο για τις 27 Ιουλίου η οποία, όμως, δεν αφορά το Δήμο Ζαγορίου αφού έγκαιρα από τις 3 Ιουνίου έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Η αναγραφή του, σε έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,  στους Δήμους που «καθυστέρησαν» οφείλεται σε τυπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους, αφού για  να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η διαδικασία κάθε Δήμος πρέπει να ζητήσει, εκτός της ανάρτησης που έκανε στο Κτηματολόγιο και απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης που του δόθηκαν για είσοδο στο σύστημα για την αποτύπωση των ορίων οικισμών.
Αυτό έγινε στις 14 Ιουνίου, χωρίς να επηρεάζει την ουσία της όλης διαδικασίας, αφού ο Δήμος Ζαγορίου ανταποκρίθηκε πλήρως στην υποχρέωσή του για τις οριοθετήσεις οικισμών, σε σχέση με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες.Ανέθεσε έγκαιρα σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες το έργο της αποτύπωσης των ορίων οικισμών του αρθρ. 23 του Ν. 3889/2010 στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.Με απλά λόγια την εργασία ελέγχου και τυχόν διορθώσεων της οριοθέτησης των δεκάδων οικισμών για την οποία έγιναν πολλές επισκέψεις στα χωριά, υπήρξε συνεργασία με την Πολεοδομία.Πριν υποβληθεί το υλικό, στη διαδικτυακή εφαρμογή gis.ktimanet.gr/wms/otainfo/Login.aspx στις 03-06-2017 με τα διορθωμένα όρια των οικισμών, στάλθηκαν και στην αρμόδια  Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, έτσι ώστε να εξαιρεθούν από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
Επίσης, προηγήθηκε στις 2 Ιουνίου ανοικτή συνάντηση των δυο εξωτερικών συνεργατών με ιδιοκτήτες ακινήτων και Τοπικούς Εκπροσώπους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε αναλυτικά η δουλειά και οι αλλαγές που έγιναν σε κάθε οικισμό, πάντα στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να υποβληθεί το υλικό αυτό στο Κτηματολόγιο.
Συνολικά στο Δήμο Ζαγορίου υπάρχουν 56 οικισμοί εκ των οποίων 16 νομίμως οριοθετημένοι με έκδοση ΦΕΚ στο παρελθόν, άλλοι 16 μη νομίμως οριοθετημένοι και 24 οικισμοί προ του 1923 και οικισμοί με προϋπόθεση οριοθέτησης.