Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Λ.ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ-Σε προτεραιότητα Παρηγορήτισσα και Γέφυρα Πλάκας

Ιδιαίτερη αναφορά στην αναστήλωση της γέφυρας Πλάκας καθώς και στην συντήρηση της Παρηγορήτισσας η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου μιλώντας στην ΕΡΤ.Σε ότι αφορά τη γέφυρα της Πλάκας δεσμεύτηκε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα ...
ξεκινήσουν το Μάιο του 2018 ενώ για την Παρηγορήτισσα είπε ότι υπάρχουν τα κονδύλια για τις υποστηρικτικές εργασίες που απαιτούνται και πιθανότατα θα αντληθούν από κοινοτικούς πόρους.