Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ,ζητά στέλεχος Πληροφορικής

Η Εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕεπιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:
Στέλεχος Πληροφορικής, με έδρα τα Ιωάννινα

Απαραίτητα προσόντα
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ: Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικης
Γνώσεις Η/Υ, MS Office, Συστημάτων ERP (κατά προτίμηση ENTERSOFTERP), Microsoft Λειτουργικών Συστημάτων, MicrosoftSQLServer. 
Γνώση και...
OracleSQLServer θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Βασικές Γνώσεις Οικονομικών/Λογιστικών
Ικανότητα να δημιουργεί, συμμετέχει, σχεδιάζει και παραμετροποιεί  ή/και να προτείνει την παραμετροποίηση και τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων ERP (κατά προτίμηση ENTERSOFTERP).
Ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία
Όρεξη για δουλειά σε απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
Άριστη γνώση αγγλικών
Αρμοδιότητες:
Σε συνεργασία με τους εσωτερικούς/εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρίας, υλοποίηση projects για την εγκατασταση/επέκταση των δυνατοτήτων του Entersoft Business Suite ERP
Ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας του ERP
Υποστήριξη/Εκπαίδευση των χρηστών ERP σε καθημερινή βάση

Η Εταιρεία προσφέρει:
Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών υπ’ όψιν κας Αγγελή Νικολέττας ,
 Email: nikoleta.angeli@nitsiakos.gr