Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Έναρξη λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείων, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

H Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας, από  την 1/6/2017, της Λίστας Χειρουργείων στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι χειρουργικές ειδικότητες. Η ανάρτηση της λίστας έγινε στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uhi.gr και είναι διαθέσιμη για ενημέρωση και κοινωνικό έλεγχο. Η πιστή, ισότιμη και επιστημονικά αντικειμενική εφαρμογή της, μπορεί να...
συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη παθογενειών στον τομέα αυτό και αποτελεί υποχρέωση και καθήκον των εργαζόμενων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Η κατάκτηση του στόχου να αποκτήσει η λίστα το πραγματικό κοινωνικό της περιεχόμενο, πρέπει να γίνει υπόθεση του κάθε πολίτη. Η έναρξη λειτουργίας της λίστας χειρουργείων κατέστη εφικτή, χάρη στις προσπάθειες αρκετών εργαζομένων και την έγκαιρη ανταπόκριση του Ιατρικού προσωπικού, τους οποίους η Διοίκηση ευχαριστεί δημόσια. Η Διοίκηση καλεί τους πολίτες να απευθύνονται στο νεοσυσταθέν Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών-τριών Υπηρεσιών Υγείας, που ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του, και να καταθέτουν τη γνώμη τους και τα τυχόν παράπονά τους σχετικά με οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ενέργεια που δυσχεραίνει την έγκαιρη και ΔΩΡΕΑΝ πρόσβασή τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει στο ακέραιο το αναφαίρετο αυτό δικαίωμα όλων των πολιτών.