Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης για έναν μήνα

Επί των οδών Μαυρογένους και Τριών Ιεραρχών της Δ.Κ. Κατσικάς

Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί των οδών Μαυρογένους και Τριών Ιεραρχών της Δ.Κ. Κατσικάς λόγω εργασιών διαμόρφωσης ισχύουν από  22 Ιουνίου μέχρι και 22 Ιουλίου 2017. Η κίνηση των ...
πεζών θα γίνεται μέσω εργοταξιακής σήμνασης.