Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Έκκληση του Δήμου Σουλίου για περιορισμό στην κατανάλωση πόσιμου νερού

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου να περιορίσουν την κατανάλωση πόσιμου νερού μόνο για οικιακή χρήση και όχι για αρδευτικές ανάγκες, διότι λόγω ...
παρατεταμένης ανομβρίας και υπερκατανάλωσης υπάρχει έλλειψη νερού.

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Σουλίου