Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας για την ανάκληση της απόλυσης συμβασιούχου

Με θέμα την ανάκληση της απόλυσης του συμβασιούχου καθαριότητας του Δήμου Ζίτσας και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχων, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, κατέθεσε σήμερα αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας με βάση το άρθρο 3 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του...
Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 661/Β/2011). Υπενθυμίζουμε ότι "Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του".                                                    
              Κύριε Πρόεδρε.
Όπως είναι γνωστό, η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνοντας αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων, απολύει περισσότερους από 10.000 συμβασιούχους κάθε ειδικότητας που απασχολούνταν με 2μηνες και 8μηνες συμβάσεις. Μετά την απαγόρευση των προσλήψεων στους Δήμους και την επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας σε όλους τους τομείς έρχεται αυτή η απόφαση που είναι κυριολεκτικά βούτυρο στο ψωμί των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αποκομιδή και επεξεργασία απορριμμάτων καθώς αποδυναμώνει τις υπηρεσίες καθαριότητας από προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
Πριν ακόμα όμως στεγνώσει το μελάνι της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Δημοτική Αρχή Ζίτσας προχώρησε στην απόλυση συμβασιούχου χειριστή, του οποίου η σύμβαση έληγε τη μέρα δημοσιοποίησης της απόφασης και ξεκινούσε η παράταση μέχρι τις 31-12-2017, σύμφωνα με την αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2./9/51/οικ. 27778/27-10-2016 (Α∆Α:7ΛΗΞ465ΦΘΕ-Ε6Π).  Παρά το γεγονός ότι το θέμα των συμβασιούχων στην καθαριότητα είχε έρθει πρόσφατα στο δημοτικό συμβούλιο με ερώτηση και η δημοτική αρχή είχε δεσμευθεί για την παραμονή τους στις θέσεις τους, οι υπηρεσίες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον εργαζόμενο και του ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην απόλυσή του όπως και έκαναν.
Δια της παρούσης καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας με θέμα την ανάκληση της απόλυσης του συμβασιούχου χειριστή, την συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει πανελλαδικά και τη λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
                                                                                     Οι δημοτικοί σύμβουλοι
                                                         Τζίμας Δημήτριος                                 Βούζας Χρυσόστομος          
                                                         Γαρδίκος Βασίλειος                             Καλόγηρος Δημήτριος
                                                         Χανδόλιας Απόστολος                        Στέφος Θεόδωρος            
                                                         Τσακανίκας Δημήτριος                       Ματσάγκας Εμμανουήλ          
                                                         Καλογήρου Ιωάννα                          
                                                         Γκαραλέας Δημήτριος                    
                                                         Λεοντίου Κωνσταντίνος

                                     
                                      Ματσάγκας Εμμανουήλ