Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Καταγγελία του Σωματείου Φαρμακοϋπαλλήλων

Το Σωματείο Φαρμακοϋπαλλήλων καταγγέλλει την σημερινή διοίκηση του ΠΡΟΣΥΦΙΠΕ να στραφεί ποινικά εναντίον των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων ΜΟΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ(2008-2011) και ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΜΙΧΑΛΗ(2012-2013) ως μέλη του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου του ΠΡΟΣΥΦΙΠΕ. Απώτερος στόχος της σημερινής διοίκησης είναι η ενοχοποίηση των εργαζομένων για την κατάσταση που επικρατεί στην εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί πρόκληση να ζητούν ποινικές ευθύνες από...
εκπροσώπους εργαζομένων που αποδεδειγμένα δεν ασκούσαν διοίκηση και πρακτικά δεν είχαν την δυνατότητα να ασκήσουν και οικονομικό έλεγχο στην εταιρεία κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά. Επιχειρούν να μετατρέψουν τα θύματα σε θύτες. Οι εργαζόμενοι βρέθηκαν απλήρωτοι και χωρίς αποζημίωση στο δρόμο με την απερχόμενη διοίκηση του ΠΡΟΣΥΦΙΠΕ να τους χρωστάει συνολικά μισθούς , αποζημιώσεις πάνω από 500000 και που ακόμη και σήμερα δεν έχουν εξοφληθεί. Το γεγονός ότι σήμερα ένα σημαντικό τμήμα των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων έχουν καταβληθεί είναι αποτέλεσμα του αγώνα των ίδιων και του σωματείου τους και όχι αποτέλεσμα συμμετοχής τους στην διοίκηση της εταιρείας. Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύει ότι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι τους ουδέποτε πίστεψαν ότι είναι συνέταιροι στην επιχείρηση , συνδιοικούντες σε αυτή. Προειδοποιούμε ότι η εμμονή στην άσκηση ποινικών ευθυνών κατά των παραπάνω εκπροσώπων των εργαζομένων θα μας βρει αγωνιστικά απέναντι στην νέα διοίκηση και εμμένουμε στην απόφαση μας για την διεκδίκηση άμεσης αποπληρωμής του υπολοίπου των οφειλομένων.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ