Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Εργασίες από τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης

H Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας ενόψει της θερινής περιόδου ολοκληρώνει τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης.Συγκεκριμένα:
•Έχει ήδη ολοκληρώσει τον καθαρισμό των ...
δεξαμενών Πρέβεζας-Μύτικα, Νικόπολης, Μιχαλιτσίου και Φλαμπούρων καθώς και την αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
•Προέβη στην επιθεώρηση, επισκευή και συντήρηση όλων των πυροσβεστικών κρουνών.
•Επιθεώρησε, καθάρισε και επισκεύασε τον μηχανισμό απόσμησης στα 10 αντλιοστάσια αποχέτευσης.
•Καθάρισε , επιθεώρησε και συντήρησε την μονάδα της ΜΕΛ.
Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρώσει τις εργασίες επισκευής των ντους στις παραλίες καθώς και την απεντόμωση - κατσαριδοκτονία στα φρεάτια.
Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλους και υπογραμμίζει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών.