Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ:Νέος Πρόεδρος ο Μαργέλης Ζώης

<< Μεταβολή στην θέση του Προέδρου της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.  >>.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την συνεδρίαση του Δ.Σ της Ένωση μας στις 06/06/2017 επήλθε μεταβολή στην θέση του Προέδρου της Ένωσης στην οποία τοποθετήθηκε μετά από ψηφοφορία κατά πλειοψηφία ο Μαργέλης Ζώης  και...
στην θέση του Ταμία ο Λάμπρου Παναγιώτης.


Με τιμή
Για το Δ.Σ

Πρόεδρος                                                                                Ο  Γεν. Γραμματέας
                               
ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΖΩΗΣ                                                                      ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ