Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Αργυρόκαστρο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Ιουνίου 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Αργυρόκαστρο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από εβδομήντα εκπαιδευτικοί της ελληνικής μειονότητας, καθώς και το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πρυτανείας του...
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και με εισηγητές τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη, και τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Χαράλαμπο Ι. Κωνσταντίνου. Οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν, ενώ παράλληλα εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τους δύο εισηγητές και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαβεβαίωσε και τον Πρόεδρο του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, Αναπλ. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπάρκα, και τους εκπαιδευτικούς ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συνεχίσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, αυτή την προσπάθεια προς όφελος της ελληνικής Παιδείας και του ελληνικού Πολιτισμού.