Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Τράπεζα Ηπείρου πέρασε επιτυχώς μέσα από… συμπληγάδες

«Η Τράπεζα Ηπείρου πέρασε την τελευταία πενταετία κυριολεκτικά μέσα από συμπληγάδες αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα και τις μεγάλες δυσκολίες που της παρουσιάστηκαν με απόλυτη επιτυχία. Το γεγονός αυτό οπλίζει τη Διοίκηση με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρεί ότι στο άμεσο μέλλον η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θα αποτελεί πρότυπο Συνεταιριστικής Τράπεζας και μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για τη Χώρα».Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Τράπεζας της Ηπείρου Κων/νος Ζωνίδης, στην ομιλία του κατά την...
διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, παρουσία βουλευτών της Ηπείρου, τοπικών θεσμικών παραγόντων, σημαντικού αριθμού συνεταίρων καθώς και των στελεχών της Τράπεζας.

Χρονιά αναδιοργάνωσης
Όπως ανέφερε ο κ. Ζωνίδης, το 2016 ήταν για την Τράπεζα μια χρονιά κατά την οποία υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό η αναγκαία εσωτερική αναδιοργάνωση, η προσπάθεια αναδιάταξης των δυνάμεών της Τράπεζας και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μέλλοντος. Επίσης κατά το έτος 2016 το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αντιμετώπισε με επιτυχία, πρώτη αυτή μεταξύ όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, προκλήσεις πρωτόγνωρες όπως η διεξαγωγή των εκλογών της με ηλεκτρονικό τρόπο, ο ορισμός μελών στο Δ/Σ από τον στρατηγικό επενδυτή, ορισμός προσώπων στο Δ/Σ τα οποία με επιτυχία ανταπεξήλθαν στην προληπτική εποπτική αξιολόγηση της ΤτΕ.

Το 5ετές σχέδιο
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Μαρία Μυζήθρα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός 5ετούς Αναπτυξιακού Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη και ένα αποτελεσματικό εργαλείο διοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας. Η κ. Μυζήθρα παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του Σχεδίου που περιλαμβάνουν:
- πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογία,
- γεωγραφική ανάπτυξη του Δικτύου καταστημάτων,
- ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
- διατήρηση υψηλών προτύπων εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών,
- διατήρηση απόλυτης συμμόρφωσης στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο,
- εξασφάλιση κερδοφορίας.
Τέλος η κ. Μυζήθρα τόνισε ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων η Τράπεζα χρειάζεται να ενισχύσει τη ρευστότητά της και τα κεφάλαιά της και κάλεσε την Γ.Σ. να εγκρίνει την προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίο.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλάιου
Από την πλευρά του ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος Βασ. Τσουκανέλης παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση την προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, ύψους έως του ποσού των 12 εκ. ευρώ. Η ΑΜΚ προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 30/9/2017 και μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του τελικού ποσού της αύξησης θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους παλαιούς μεριδιούχους να συμμετάσχουν και αυτοί με τιμή, την διαμορφωθείσα κατά την ιδιωτική τοποθέτηση. Με τον τρόπο αυτό δίδεται σε κάθε παλαιό συνεταίρο η δυνατότητα να συμμετάσχει στην ίδια προνομιακή τιμή προστατεύοντας την περιουσία του, αλλά και μεγιστοποιώντας τη μελλοντική του ωφέλεια.

Στηρίζει ο Στρατηγικός Επενδυτής
Ο Αντιπρόεδρος του Δ/Σ και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Στρατηγικού Επενδυτή ΤΑΕ-ΕΑΠΑΕ, Χρήστος Παπαδόγιαννης, εξήγησε ότι το ΤΑΕ-ΕΑΠΑΕ συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας και έχει ενεργή συμμετοχή στη Διοίκηση αυτής γιατί συμμερίζεται το κοινό όραμα για την αναβάθμιση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου στην πιο φιλική, άμεσα προσπελάσιμη και ηγέτιδα μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της κοινής αυτής προσπάθειας ο κ. Παπαδόγιαννης εξέφρασε την στήριξη του Στρατηγικού Επενδυτή ΤΑΕ-ΕΑΠΑΕ στο 5ετές Αναπτυξιακό Επιχειρηματικό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί και σημείωσε ότι εδώ και 1,5 χρόνο που το Ταμείο συμμετέχει ενεργά στο Μετοχικό Κεφάλαιο αλλά, και στην Διοίκηση της Τράπεζας έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης προς την τράπεζα, και έχει αποδείξει ότι το όραμα του κύριου μετόχου ταιριάζει με το στρατηγικό πλάνο της διοίκησης ένα πλάνο φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό.Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και έτσι η ΣΤΗ θα είναι η πρώτη τράπεζα στη Χώρα μας που θα προχωρήσει σε γενναία αύξηση των κεφαλαίων της, όχι για τη σωτηρία της, αλλά με μοναδικό στόχο την ανάπτυξή της και των πολλαπλασιασμό των μεγεθών της.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ