Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Τελετή Αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου στο Δήμο Ζαγορίου

Την Παρασκευή  και ώρα 12.00 στην αίθουσα του πρώην Γυμνασίου Μηλιωτάδων, θα πραγματοποιηθεί  τελετή αγιασμού,  με αφορμή την έναρξη του θεσμού του Τοπικού ...
Αστυνόμου στο Δήμο Ζαγορίου.